Cải Cách Giao Hàng Chăm Sóc

Chúng ta có thể giảm bệnh hen suyễn ở trẻ em và giảm chi phí không?

Alice Rivlin và Meaghan George thảo luận về các cơ hội thu hút các bên liên quan để giảm bệnh hen suyễn ở trẻ em và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.Tìm HiểU Thêm

Tại sao sự tham gia của bệnh nhân là chìa khóa để cải thiện sức khỏe, giảm chi phí

Larry Kocot và các đồng tác giả cung cấp bản tóm tắt về sự kiện chăm sóc có trách nhiệm của Brookings gần đây và thảo luận về tương lai của sự tham gia của bệnh nhân.Tìm HiểU Thêm

Một giải pháp lâu dài cho SGR: Đã đến lúc

Alice Rivlin đã cung cấp những nhận xét này cho Ủy ban Năng lượng và Thương mại, Tiểu ban Y tế của Hạ viện Hoa Kỳ điều trần liên quan đến: 'Giải pháp vĩnh viễn cho SGR: Đã đến lúc' vào ngày 21 tháng 1 năm 2015.Tìm HiểU Thêm