Đói Nghèo Toàn Cầu

Châu Phi trong tin tức: Cộng hòa Trung Phi chứng kiến ​​bạo lực từ phiến quân và hòa bình có thể xảy ra từ LRA

Tuần này, Brandon Routman kể lại những câu chuyện hàng đầu ở châu Phi, bao gồm các cuộc nói chuyện về sự đầu hàng của Quân đội Kháng chiến của Chúa của Joseph Kony và khả năng diệt chủng ở Cộng hòa Trung Phi khi bạo lực leo thang.



Tìm HiểU Thêm