Mali

Thời kỳ Phục hưng Timbuktu: Một năm sau

Một năm sau khi ra mắt tại Diễn đàn Thế giới Hồi giáo-Hoa Kỳ, Nhóm Hành động Phục hưng Timbuktu chia sẻ những gì họ đã làm để thúc đẩy hòa bình, thống nhất, tái thống nhất và phát triển kinh tế ở Mali.Tìm HiểU Thêm