Mexico

Chi phí thực sự của bức tường biên giới của Trump (phần 1)

Vanda Felbab-Brown, thành viên cấp cao của Trung tâm An ninh và Tình báo Thế kỷ 21 tại Brookings và là tác giả của Tiểu luận Brookings mới, Bức tường: Cái giá thực sự của một rào cản giữa Hoa Kỳ và Mexico, giải quyết những vấn đề này và những tuyên bố khác được đưa ra về bức tường biên giới.Tìm HiểU Thêm