Các Tổ Chức Phát Triển Đa Phương

Ổn định và phát triển con người ở một Trung Đông và Bắc Phi rối loạn

Trong báo cáo này, Tamara Cofman Wittes, Joseph Saba và Kevin Huggard xem xét các bài học của mối quan hệ đối tác Brookings-Ngân hàng Thế giới kéo dài hai năm để hiểu rõ hơn về sự ổn định và phát triển ở Trung Đông và Bắc Phi vào thời điểm khu vực này đang trải qua tình trạng rối loạn nghiêm trọng. .Tìm HiểU Thêm

Ai thực sự tài trợ cho LHQ và các tổ chức đa phương khác?

John McArthur và Krista Rasmussen cung cấp một cái nhìn tổng thể về cách tất cả các quốc gia, cộng với Quỹ Bill & Melinda Gates, gần đây đã phân bổ tài trợ cho 53 tổ chức đa phương khác nhau.Tìm HiểU Thêm