Trung Quốc

Quản lý nguy cơ chiến tranh Mỹ - Trung: Thực hiện chiến lược răn đe tổng hợp

Nếu Hoa Kỳ muốn duy trì vai trò mang tính xây dựng trong việc ngăn chặn sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh xuyên eo biển, thì Hoa Kỳ sẽ cần thực hiện một chiến lược ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan phù hợp với lợi ích và khả năng của Hoa Kỳ.Tìm HiểU Thêm