Venezuela

Khủng hoảng ở Caracas, bất ổn ở Venezuela

Dany Bahar, một thành viên trong chương trình Kinh tế và Phát triển Toàn cầu, giải thích các hoàn cảnh đằng sau tình trạng bất ổn xã hội, chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng ở Venezuela và đưa ra một số khuyến nghị về cách ứng phó với tình hình.Tìm HiểU Thêm